Bruktkjøp salg og bytte
Bruktkjøp

Renner hyllene dine over av gammel manga du ikke lenger leser?

Er DVD-spilleren lei av all animeen din og skriker etter en pause?

Gidder du ikke samle på figurer?

Har du en gammel Nintendo, Playstation, Sega, Gameboy eller lignende liggende som du vil bli kvitt raskt?

Eller kanskje du har noen spill du vil selge?

Løsningen er enkel: Neo Tokyo driver også med kjøp og salg av brukte varer!

Det vil med andre ord si at vi er interessert i å kjøpe det du ikke lenger trenger av manga, anime og andre produkter som er relevante for vår butikk. Du kan så klart spørre oss om du har andre produkter å selge, kanskje vi kjøper det også!

Vær oppmerksom på at du må være over 18 år for å kunne selge produkter til oss! Er du under 18 år må du ha med en forelder, verge eller bekjent som kan foreta salget på din vegne.

For å gjøre prosessen så enkel som mulig har vi laget en punktlig liste over hvordan handelen foregår:

  • Hent en liste i butikken som du fyller ut med nødvendig informasjon om alle produktene du vil selge og lever denne til oss. Eventuelt kan du laste ned listen via denne linken om du heller ønsker å gjøre det digitalt. Sender du inn listen via e-post (e-postadresse står nederst på skjemaet), så kan du gjerne også sende med bilder av produktene dersom du har muligheten til det. Ønsker du å selge figurer er bilder påkrevd. For spill må vi også vite tilstand og region.
  • Vi tar kontakt med deg når vi har evaluert produktene. Du vil da få et tilbud fra oss, og det er helt opp til deg om du aksepterer tilbudet eller ikke. Du forplikter deg ikke til noe.
  • Om du aksepterer, så avtaler vi når du kommer til butikken med produktene og henter betalingen.
  • Du vil få en ekstra bonus dersom du velger gavekort hos Neo Tokyo framfor kontanter.* Vi opplyser deg om begge deler når vi tar kontakt. Husk å si ifra om du vil ha kontanter eller gavekort.

Du kan også levere inn manga, DVD’er og CD’er, spill og konsoller direkte i butikken uten å gi oss et ferdigutfylt skjema, men da vil produktene du leverer inn bli vurdert på stedet der og da til en fastsatt listepris. Gir du oss en liste først vil du i de aller fleste tilfeller få mer for produktene, samt valget om å få betalingen som gavekort med en ytterligere bonus i prisen.

Når du leverer produktene i butikken må du skrive under på et salgsdokument og får deretter en kvittering som viser utbetalt beløp. I samsvar med brukthandelloven er vi pålagt å notere ned navn og adresse til alle vi kjøper varer av, samt forsikre oss om at personen som selger er over 18 år. Vi kan for øyeblikket kun kjøpe produkter ved fysisk oppmøte i butikken (vi kan altså ikke kjøpe produkter som må sendes til oss via post).

* Gavekort kan ikke benyttes i nettbutikken.